Định mức cấp phối vật liệu

 
Khối lượng vật liệu: (m3)
Chủng loại vật liệu:
 
Định mức cấp phối vật liệu cho 1 m3 bê tông gồm:
-0.342 tấn XM (loại PC30)
- 0.469 m3 cát
- 0.878 m3 đá (đá 1x2, độ sụt 24cm)
- 0.185 m3 nước sạch
Sao ViỆT A.I.C
Dự toán thiết kế
Chọn màu sơn nhà

- Chọn màu sơn tường theo tuổi chủ nhà

Dự trù vật tư hoàn thiện nhà

- Dự trù vật tư xây dựng cho từng phòng

Khái toán sơ lược nhà

- Khái toán sơ lược chi phí xây dựng

Tìm bản vẽ nhà mẫu

- Nhập kích thước nhà để tìm bản vẽ mẫu

Chọn tuổi làm nhà

- Xem tuổi bạn có phù hợp để xây nhà không

Phong thủy văn phòng

- Các hướng phát tài phát lộc